O Římskokatolické farnosti Pečky

Římskokatolická farnost Pečky byla zřízena 1. ledna 1947. Do té doby patřily Pečky s nově vybudovaným kostelem sv. Václava (1913) a farní budovou (1941) k farnosti Dobřichov. Od 1.8.1941 byla zřízena expositura, o rok později byla zavedeny samostatné matriky.

S účinností od 1. ledna 2005 sloučil arcibiskup pražský Miloslav kardinál Vlk Římskokatolickou farnost Dobřichov, Římskokatolickou farnost Plaňany, Římskokatolickou farnost Ratenice a Římskokatolickou farnost Skramníky s Římskokatolickou farností Pečky.

V současnosti tvoří farnost Pečky území, zahrnující obce:

V době, kdy Pečky patřily do farnosti Dobřichov, obstarávali duchovní správu v Pečkách (do dostavění kostela ve školní aule) kněží (farář, kaplan, administrátor) z Dobřichova.

Po zřízení expositury až do současnosti se zde vystřídali tito duchovní:

P. VÁGNER František, kaplan v Dobřichově
P. NOVÁK  František, katecheta
P. KRYCNER  Ludvík (exc. z Dobřichova)
P. HOMOLA Vojtěch (exc. ze Skramník)
P. DŘÍNOVSKÝ Josef (exc. ze Skramník)
P. ZELENÝ Rostislav  (exc. z Dobřichova)
P. HOLOTA Benedikt Vladimír OFM
P. NEUGEBAUER Lubomír, Přerov nad Labem
P. JANÍK Cyril Bystrík OFM
P. VALENTA Vladimír
P. SOUČEK Ladislav
P. NERAD Josef

do roku 1948  (+ ?)
do roku 1960  (+14.5.1983)
1960   (+ ?)
1960 – 1961  (+ 22.3.1999)
1961 – 1969  (+4.11.1994)
1969 – 1972  (+7.2.1972)
1972 – 1991
do příchodu P. Janíka
1991 – 1993 (+ 9.11.2008)
1.10.1993 – 30.6.2008 (+ 3.7.2011)
1. 7.2008 – 30.6.2011
1. 7. 2011 – dosud