Varhany v ratenickém kostele sv. Jakuba oslavily v r. 2013 jubileum – 100 roků od jejich postavení kutnohorským varhanářem Antonínem Mölzerem na zdejší kruchtu. Bohužel, jubilant byl v tak špatném „zdravotním stavu“, že důstojná oslava – varhanní koncert – nepřipadala v úvahu. Za posledních 60 let se nástroj nedočkal žádné opravy ani větší údržby a tak varhany poslední léta připomínaly při doprovodu pravidelných mší nebo předvánočních dětských vystoupení spíše rozbitý flašinet než královský nástroj.

Z iniciativy a ve spolupráci farnosti Pečky, dobročinného osvětového spolku „Ratenická včela“, obce Ratenice a Arcibiskupství pražského byl zpracován projekt a prostřednictvím MAS Podlipansko získána v r.2013 dotace z Programu rozvoje venkova.

Díky dotaci přes 700 tis. Kč se přistoupilo nejen k opravě varhan, ale došlo i na úpravu přístupové cesty a prostranství kolem kostela tak, aby byl kostel přístupný bezbariérově a bezprostřední okolí vybízelo k posezení a odpočinku ve stínu nově zasazených stromků a keřů s výhledem na náves obce a na kostel.

Úkolu opravit důkladně varhany se zhostili varhanáři Ivan Bok z Krnova a Jakub Mlnařík ze Sokolče. Varhanáři nástroj v červnu 2013 rozebrali a odvezli do dílen k renovaci. Všechny díly byly postupně vyčištěny a opraveny, dřevěné části byly napuštěny prostředkem proti červotoči, opraveny byly všechny kovové a dřevěné píšťaly i vnitřní zařízení, vyměněny byly zteřelé kůže a pořízen byl i nový varhanní motor na místo starého, velmi hlučného. Při  rozebírání varhan se zjistilo, že strop na kruchtě nad nástrojem je ve špatném stavu a hrozí opadáním omítky do opravených varhan, zcela nevyhovující byla i elektroinstalace. Strop se podařilo opravit v době, kdy byly varhany ještě v dílně a kůr byl prázdný. Díky místnímu elektrikáři panu Koppovi, který provedl zdarma práce, byla renovována i elektroinstalace. Na závěr byla kruchta vymalována. Varhany tak mohly být v květnu letošního roku přivezeny zpět na obnovenou kruchtu. Varhanáři nástroj v květnu a červnu postupně sestavili a naladili a tak se na konci června varhany po mnoha letech slavnostně rozezněly v celé své kráse.

Kdo by se chtěl pokochat zvukem obnoveného královského nástroje, má příležitost každou neděli od 9:45 a při příležitostných koncertech.

mas_podlipansko